جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ پنجشنبه ۱ اکتبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا صبح پنجشنبه، ۱ اکتبر، به ۱۵۹٬۳۰۳ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 74,288 confirmed (including 5,834 deaths, 62,564 resolved)
Ontario: 52,248 confirmed (including 2,851 deaths, 44,422 resolved)
Alberta: 18,062 confirmed (including 267 deaths, 16,213 resolved)
British Columbia: 9,138 confirmed (including 234 deaths, 7,591 resolved)
Manitoba: 1,993 confirmed (including 20 deaths, 1,327 resolved)
Saskatchewan: 1,913 confirmed (including 24 deaths, 1,750 resolved)
Nova Scotia: 1,088 confirmed (including 65 deaths, 1,021 resolved)
Newfoundland and Labrador: 274 confirmed (including 3 deaths, 269 resolved)
New Brunswick: 200 confirmed (including 2 death, 192 resolved)
Prince Edward Island: 59 confirmed (including 57 resolved)
Yukon: 15 confirmed (including 15 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved)
Nunavut: NO confirmed casesآگهی

آگهی

Total: 159,303 (0 presumptive, 159,303 confirmed including 9,300 deaths, 135,439 resolved)

 

 

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست