جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ شنبه ۱۷ اکتبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا صبح شنبه، ۱۷ اکتبر، به ۱۹۴٬۱۰۹ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 91,018 confirmed (including 6,018 deaths, 76,512 resolved)
Ontario: 62,908 confirmed (including 3,031 deaths, 54,004 resolved)
Alberta: 21,775 confirmed (including 288 deaths, 18,651 resolved)
British Columbia: 11,189 confirmed (including 251 deaths, 9,387 resolved)
Manitoba: 3,173 confirmed (including 38 deaths, 1,533 resolved)
Saskatchewan: 2,270 confirmed (including 25 deaths, 1,946 resolved)
Nova Scotia: 1,093 confirmed (including 65 deaths, 1,024 resolved)
New Brunswick: 297 confirmed (including 2 death, 203 resolved)
Newfoundland and Labrador: 287 confirmed (including 4 deaths, 271 resolved)
Prince Edward Island: 63 confirmed (including 60 resolved)
Yukon: 15 confirmed (including 15 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved), 3 presumptive
Nunavut: NO confirmed casesآگهی

آگهی

Total: 194,109 (3 presumptive, 194,106 confirmed including 9,722 deaths, 163,624 resolved)

 

 

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست