تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری در آمریکا بیشتر شد

آمریکا حتی قادر نیست تعداد دقیق دریافت کنندگان بیمه بیکاری را مشخص کند.

قدر مسلم تعداد دریافت کنندگان بیمه بیکاری در آمریکا در هفته گذشته مجددا شروع به افزایش کرد.

بعد از یورش اولیه کرونا، چندماهی بود که تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری در آمریکا، روند یکنواختی داشت ولی در هفته اخیر افزایش نشان داد که گویای بدتر شدن اوضاع اقتصادی در آمریکاست.آگهی

آگهی

وزارت کار آمریکا گفت در حال حاضر 32 میلیون آمریکایی بیمه بیکاری دریافت می کنند. بعضی از کارشناسان اقتصادی رقم واقعی را نزدیک به 25 میلیون نفر می دانند. علت این اختلاف فاحش، دوبار حساب شدن بعضی از دریافت کنندگان توسط ایالت‌هاست.

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست