تظاهرات کارکنان بخش بهداشت و درمان در مقابل بیمارستانهای کلانشهر تورنتو

کارکنان بخش بهداشت و درمان انتاریو روز جمعه یکسری تظاهرات مقابل بیمارستانهای تورنتوی برگزار کردند تا به تمدید احتمالی دستورات اضطراری اعتراض کنند.

با قانونی که هفته گذشته دولت داگ فورد در مجلس انتاریو به تصویب رساند، دولت می تواند دستورات اضطراری را که تاکنون به خاطر کرونا صادر کرده تمدید کند و به ماههای بعد بکشاند.

در دان تاون تورنتو تظاهرکنندگان مقابل مرکز University Health Network اجتماع کردند و در اوشاوا نیز مقابل کمپوس Lakeridge Health.آگهی

آگهی

برای بعدازظهر نیز تظاهراتی در مارکام، استوفویل، آکسبریج، می سی ساگا و میلتون برنامه ریزی شده بود.

نیروهای بخش بهداشت و درمان می گویند دستورات اضطراری دولت آنها را از حق مذاکره و حقوق محیط کار محروم کرده، حال آنکه پندمیک کرونا دیگر اضطراری شناخته نمی شود.

بیشتر بخوانید:

 

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست