تاثیر کرونا بر وضعیت مالی کانادایی ها

شکاف بین فقیر و غنی که سلامتی اجتماعی ـ اقتصادی جهان را تهدید می کرد، در پی پندمیک کرونا فراختر شده و زنگهای خطر را به صدا درآورده.

بنگاه مشاوره مالی BDO Canada می گوید به دنبال موج اول کرونا، از هر پنج کانادایی وضعیت مالی یکی بهتر شده ولی وضعیت مالی دو نفر بدتر.

به موجب این نظرسنجی دو سوم کانادایی های دارای بدهی، نمی توانند اقساطشان را به موقع بپردازند، و یا باید نیازهای دیگرشان را قربانی کنند.آگهی

آگهی

بسیاری از آنهایی که به دنبال پندمیک کرونا وضعیت مالی‌شان بدتر شده گفته اند که فشار بدهی ها از مرز تحمل گذشته.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست