بیزینسهای کانادایی در چه فکری هستند؟

بیزینسهای کانادایی این روزها اوضاع و احوال مالی خوبی ندارند. موج اول کرونا تازه فروکش کرده بود که بیزینسها دوباره با موج دیگری روبرو شده اند. به گفته کارشناسان دو استان پرجمعیت کانادا، کبک و انتاریو، در حال حاضر دچار موج دوم هستند.

در این شرایط بیزینسهای کوچک و متوسط چه می‌کنند؟

بانک توسعه بیزینسهای کانادا Business Development Bank of Canada (BDC) با انجام نظرسنجی سعی کرده به این سوال جواب دهد.آگهی

آگهی

مهمترین نتایج این نظرسنجی چنین است:

ـ ۷۶ درصد بیزینسهای کوچک و متوسط گفته‌اند که در جریان موج اول ،فروش و سودشان کاهش یافته و میزان بدهی شان افزایش پیدا کرده.

ـ اکثر بیزینسها به فکر کار کردن از راه دور (از خانه)، فروش آنلاین، کاهش هزینه‌های عملیاتی، و سرمایه‌گذاری در تکنولوژی هستند.

ـ ۸۷ درصد بیزینسها به خود اعتماد دارند که می‌توانند این بحران را به سلامت طی کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست