برنامه اعتصابات معلمان مدارس اونتاریو در این هفته

همانطور که جمعه گذشته در سلام تورنتو منعکس شد، با پیوستن اتحادیه معلمان مدارس فرانسوی زبان اونتاریو به اعتصاب کنندگان، هر چهار اتحادیه معلمان اونتاریو در این هفته دست به اعتصابات یک روزه،  منطقه ای و یا سراسری، می زنند.

برنامه اعتصابات اعلام شده برای این هفته به قرار زیر است:

دبستانهای دولتیآگهی

آگهی

اتحادیه معلمان دبستانهای اونتاریو تمام روزهای این هفته برنامه اعتصابات یکروزه، هر روز در تعدادی از  مدارس اونتاریو، اعلام کرده. همچنین یک اعتصاب به صورت سراسری خواهد بود (روز سه شنبه – ۱۱ فوریه).

سه شنبه ۱۱ فوریه: تمامی ۸۳ هزار معلم دبستانهای دولتی اونتاریو در این روز در اعتصاب خواهند بود.

به این ترتیب، هر مدرسه در اونتاریو در این هفته برای دو روز در اعتصاب خواهد بود؛ یکی سراسری در روز سه شنبه، و یکی منطقه ای که در روز دیگری از هفته برگزار می شود.

دبیرستانها دولتی

روز پنجشنبه ۱۳ فوریه معلمان دبیرستانهای ۹ منطقه (بورد) اونتاریو در اعتصاب خواهند بود.

معلمان دبیرستانهای اونتاریو همچنین به شیوه کار کردن «فقط به اندازه وظیفه» work – to – rule ادامه خواهند داد؛ برای نمونه، در ساعات خارج از ساعات مدرسه در جلسات شرکت نخواهند کرد، و روی کارنامه های دانش آموزان نظری نخواهند داد.

مدارس کاتولیک

معلمان این مدارس در این هفته به صورت محدود کار خواهند کرد. برای مثال کارنامه آماده نخواهند کرد، برای انجام تستهای استاندارد شده مشارکت نخواهند کرد، ولی در جلسات ملاقات با اولیا که از قبل تعیین شده باشد، و یا در برنامه های فوق العاده، مشارکت خواهند کرد.

مدارس فرانسوی زبان اونتاریو

۱۲ هزار معلم عضو اتحادیه معلمان مدارس فرانسوی زبان، از این هفته، یک روز در هفته در اعتصاب خواهند بود که اولین آن پنجشنبه همین هفته است.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست