افسر سابق آر سی ام پی به اتهام قتل دو مستاجرش دستگیر شد

افسر بازنشسته آر سی ام پی در کبک متهم به قتل زوج مستاجرش شد.

یکشنبه گذشته، به دنبال آتش سوزی در خانه ای درخیابان مرسی یر در ۳۵ کیلومتری شمال اوتاوا، پلیس در محل حاضر شد و جنازه دو نفر را داخل خانه پیدا کرد.

این دو نفر پیر دوپیوس ۵۰ ساله و سلین لابل ۵۴ ساله نام داشتند.آگهی

آگهی

در این رابطه ایوان مرسی یر ۶۹ ساله افسر سابق پلیس آر سی ام پی به اتهام دو فقره قتل و یک فقره آتش سوزی عمدی، دستگیر شده.

پلیس تایید کرده که قربانیان و متهم همدیگر را می شناختند.

ایوان مرسی یر مالک این خانه بوده. این خانه اخیرا برای فروش در فضای آنلاین تبلیغ شده بود. او در سال ۲۰۰۷ خود را بازنشسته کرده بود.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید