افزایش مبتلایان و کاهش مرگها در انتاریو

تعداد مبتلایان روزانه انتاریو از ۵۴۸ نفر در روز سه‌شنبه به ۵۸۳ نفر در روز چهارشنبه افزایش یافت.

جدیدترین آمار کرونا در انتاریو که مربوط به ۲۴ ساعت گذشته (صبح سه شنبه تا صبح چهارشنبه) است به قرار زیر است:

ـ تعداد بیماران جدید: ۵۸۳ نفرآگهی

آگهی

ـ جمع تعداد مبتلایان استان تاکنون: ۵۵۹۴۵ نفر

ـ تعداد مرگهای جدید: یک نفر

ـ جمع تعداد مرگها تاکنون: ۲۹۸۸ نفر

ـ از ۵۸۳ بیمار جدید، ۱۷۳ نفر از تورنتو، ۱۲۱ نفر از اتاوا، ۷۵ نفر از منطقه یورک، و ۷۰ نفر از منطقه پیل هستند.

ـ شصت درصد از مبتلایان جدید زیر ۴۰ سال دارند.

ـ تعداد تستهای انجام شده در روز سه‌شنبه: ۴۳۲۷۷ نفر

ـ تعداد تستهای انجام شده منتظر جواب: ۵۵۴۱۳ تست

ـ تعداد افراد بستری در بیمارستانها: ۱۹۵ نفر

ـ تعداد افراد بستری در آی سی یو: ۴۳ نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست