افزایش خشونتهای خانگی به علت کرونا

پندمیک کووید باعث شده قلدرها از آن برای تسلط بیشتر بهره‌برداری کنند. سرویسهای تلفنی کمک به زنان از افزایش شدید شکایت زنان گزارش داده اند.

قضیه فقط افزایش تلفنها نیست. کارشناسان می‌گویند شرایط سختی که برای بعضی زنان در خانه وجود داشته سخت تر و جدی تر شده.

پندمیک کرونا سبب شده افراد زمان بیشتری در خانه باشند و زنانی که از قبل نیز هدف آزار و اذیت و قلدری پارتنرشان قرار می گرفتند، در وضعیت کرونا با  آزار و اذیت بیشتری رو به رو هستند.آگهی

آگهی

در استان کبک، این شکایات بیشتر گزارش شده.

سوپروایزر یکی از خطوط امداد تلفنی به کندین پرس گفت پندمیک کووید وسیله جدیدی شده در دست افرادی که پارتنرشان را آزار می‌دهند تا بر آزار و اذیت خود بیفزایند و تسلط خود را بیشتر کنند.

مسئولان این خطوط گفته‌اند که زنان از افزایش شدید خشونتهای خانگی شکایت دارند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست