اعتصاب کارگران کارهای ضروری در سراسر آمریکا در روز جهانی کارگر

جمعه اول ماه می روز جهانی کارگر بود. کارگران در سراسر جهان دهها سال است که این روز را هر طور که شده بزرگ می دارند.

روز جمعه کارگران کارهای ضروری Essential Workers در سراسر آمریکا دست به اعتصاب زدند. این کارگران یا سر کار حاضر نشدند و یا تماس گرفته درخواست مرخصی بیماری کردند.

سازماندهندگان اعتصابات گفتند کارگران کارهای ضروری به یکی از دلایل امن نبودن محیط کار، یا نداشتن لوازم حفاظتی هنگام کار، و یا نداشتن مواد پاکیزه کننده، با کارفرمایان تماس گرفته و برای یک روز از کار کردن خودداری کردند.آگهی

آگهی

امسال برخلاف سالهای گذشته بسیاری از مراکز کاری به علت بحران کووید ۱۹ یا تعطیل هستند و یا کارگران را اخراج کرده‌اند. اما برخی از کارها نیز ضروری شناخته شده و فعالیتشان در شرایط کنونی راحتی میلیونها نفری را که در خانه‌ها در قرنطینه هستند میسر می کند. و دقیقا کارگران همین کارها هستند که دست از کار کشیدند.

برای نمونه، فعالیت کمپانی‌های عظیمی چون آمازون، تارگِت، Whole Foods و FedEx  جزو کارهای ضروری شناخته شده‌اند که در عمل نیز در صف اول پیکار علیه کووید ۱۹ هستند. به گفته سازماندهندگان اعتصابات در آمریکا، کارگران این نوع از کمپانی‌ها همگی برای درخواست محیط کاری ایمن و شرایط کاری بهتر دست از کار کشیدند. 

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست