اعتراض سکسکاره های انتاریو 

گردانندگان استریپ کلاب های انتاریو به استانداردهای نابرابری که به خاطر کووید 19 برای این صنعت وضع شده اعتراض دارند. 

دولت انتاریو جمعه گذشته دستور به بستن همه استریپ کلابها داد و این اقدام را برای کاستن از سرایت ویروس در بیزینسهای پر ریسک ضروری خواند. 

برای بارها و رستورانها نیز محدودیت های جدیدی اعلام شد ولی به طور کامل تعطیل نشدند. آگهی

آگهی

مالکان استریپ کلابها از این وضعیت ناخشنودند. 

مارو  ماستروچی مالک استریپ کلاب Airport در  می سی ساگا در گفتگو با کندین پرس بستن کامل استریپ کلابها را غیرمنصفانه خواند و گفت  کووید 19 در رستورانها سبب نشده که همه رستورانها در سراسر استان تعطیل شوند. او بسته شدن کامل استریپ کلابها را تبعیض آمیز می داند. 

خانم الی اد کور از سازمان حمایت از سکسکاره ها که Maggies’ Toronto نام دارد خواستار آن شده که محدودیتها و بسته شدنها به صورت برابر اعمال شود. 

در ماههای تابستان دو استریپ کلاب تورنتو به خاطر سرایت کرونا میان مشتریانشان خبرساز شدند. 

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست