از چند متری اش رد نشوید: قربانیان عفریته اوپیوید در انتاریو سی و چهار درصد بیشتر شدند

در فاصله 2018 تا 2019 در انتاریو مرگهای ناشی از مصرف «اپیوید» 34 درصد بیشتر شده.

پلیس استانی انتاریو OPP روز سه شنبه در گزارشی گفت از ژانویه تا سپتامبر 2019، 1163 نفر بر اثر overdose اوپیوید opioid جانشان را از دست دادند.

تاماس کَریک Thomas Carrique رئیس پلیس OPP این رقم را مرگ یک نفر در هر 4.7 ساعت خواند.آگهی

آگهی

گزارش حاکی است که پلیس OPP در سال 2017 به 897 اور دوز، در سال 2018 به 1381 اور دوز، و در سال 2019 به 1625 اوردوز، فراخوانده شده که گویای 81 درصد افزایش در یک دوره سه ساله است.

طبق این گزارش پلیس OPP از سپتامبر 2017 که به نالوکسون naloxone (داروی خنثی کردن overdose) مجهز شده، جان 108 نفر را نجات داده.

پلیس OPP در این گزارش می گوید در سال 2019 در 12 مرگ مرتبط با overdose، 102 فقره اتهام ابلاغ کرده که 500 درصد بیشتر از 2018 ست.

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست