ارقام جدید کرونا در انتاریو چه می گویند

تعداد مبتلایان جدید انتاریو هنوز بالای روزی 400 نفر است. از نکات دلگرم کننده در ارقام 25 سپتامبر این است که درصد مبتلایان جدید زیر 40 سال کمتر شده، تعداد تستهای روزانه بیشتر شده، تعداد مرگها پائین است، ولی تعداد موارد ابتلا در شهر تورنتو بالا رفته.

آمار و ارقام کرونا در انتاریو در 24 ساعت منتهی به نیمروز جمعه 25 سپتامبر به قرار زیر است:

ـ تعداد موارد جدید: 409 نفرآگهی

آگهی

ـ تعداد موارد ابتلا تاکنون: 48.500 نفر

ـ تعداد مرگهای جدید: یک نفر

ـ تعداد مرگها تاکنون: 2836

ـ تعاد تستهای انجام شده در روز پنجشنبه: 41865 نفر

ـ از 409 مورد جدید، 204 نفر از تورنتو، 66 نفر از منطقه پیل، و 40 نفر از اتاوا هستند.

شصت و پنج درصد از مبتلایان جدید زیر 40 سال دارند.

29 مورد از موارد جدید از مدارس هستند که شامل 10 دانش آموز می باشد.

از مجموع 4828 مدرسه دولتی انتاریو، تاکنون 198 مدرسه حداقل یک مورد ابتلا را گزارش داده اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست