آتش سوزیهای جنگلی سه ایالت غربی آمریکا را فرا گرفت

روز پنجشنبه بخشهایی از ایالات غربی آمریکا را دود و آتش فرا گرفته بود. آتش سوزی های جنگلی در ایالتهای کالیفرنیا، اورگون و واشنگتن گزارش شده است.

در کالیفرنیا هزاران مامور آتش نشانی با انواع تجهیزات مشغول مبارزه با بیش از 20 آتش سوزی جداگانه هستند. خبرگزاری ها از وجود دود نارنجی رنگ در آسمان اطراف ساکرامنتو گزارش داده اند. در شهرستان Butte در شمال شرقی سانفرانسیسکو شعله های آتش که به سرعت در حال حرکت هستند سه نفر را کشته اند.

در آتش سوزیهای ایالت اورگون نیز حداقل سه نفر کشته شده اند و در ایالت واشنگتن یک کودک نوپا طعمه حریق شده.آگهی

آگهی
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست