۴۸۰۰ برگه جریمه سرعت کافی نبود

پلیس استانی انتاریو  OPP که بزرگراهها و جاده های بین شهری را کنترل می کند در تعطیلات آخر هفته ۴۸۰۰ برگه جریمه رانندگی سرعت غیرمجاز صادر کرد، اما کافی نبود زیرا حداقل  شش نفر در چهار تصادف جداگانه جانشان را از دست دادند که بی توجهی راننده و سرعت زیاد عامل احتمالی آن بوده است. در یکی از تصادفات، الکل نیز ظاهرا دخیل بوده. در مجموع ۸۳۰۰ برگه جریمه رانندگی در تعطیلات آخر هفته توسط  OPP صادر شد.

Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید