یاغی مست پشت بیل مکانیکی

دوشنبه شب به پلیس شهر Ste-Therese-De-Blainville  در کبک اطلاع داده شد  فردی با دزدیدن بیل مکانیکی متحرک، پشت فرمان آن نشسته، و در حالی که مست بوده، به شکل خطرناک و وحشت انگیزی روانه دان تاون این شهر شده، و در مسیر خود به ساختمان مسکونی زده و به آن آسیب  وارد آورده، و سپس به خطوط انتقال برق کوبیده، سیمها قطع شده و آتش گرفته.

افسران پلیس ضمن حضور در محل، با استفاده از زور موفق شدند مظنون را از پشت فرمان این وسیله بیرون بکشند. این فرد ۵۰ ساله اکنون با چندین اتهام، از جمله دزدی، رانندگی در حال مستی، و آسیب رسانی به دیگران روبرو است.
آگهی
آگهی
Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید