گشایش دومین فروشگاه خرده فروشی ماری جوانا در تورنتو

این آخر هفته، دومین فروشگاه خرده فروشی قانونی ماری جوانا در شهر تورنتو در محله یورکویل Yorkville افتتاح شد. کندین پرس نوشته دسترسی بعضی از ثروتمندترین ساکنان تورنتو به ماری جوانا آسان شد. یورکویل از محلات ثروتمندنشین در نزدیکی دان تاون تورنتوست. این فروشگاه Ameri نام دارد. مشاور این فروشگاه به نام راب (که برای پرهیز از مشکل هنگام عبور از مرز آمریکا از دادن نام خانوادگی خودداری کرده) به کندین پرس گفته در اولین روز گشایش فروشگاه افرادی از همه گروههای سنی جزو مشتریان بوده اند. 

اولین فروشگاه ماری جوانای تورنتو به نام Hunny Pot Company اول اپریل در خیابان کوئین غربی افتتاح شد. 

 آگهی
Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید