کورس گذاشتن اتومبیل کوروت در بزرگراه می سی ساگا منجر به مرگ دو نفر شد

به نظر می آید رانندگی تهاجمی علت تصادف شدیدی بوده که یکشنبه شب در می سی ساگا روی داد و سبب مرگ دو نفر شد.

سارجنت کری اشمیت از پلیس استانی انتاریو، به نقل از شاهدان می گوید یک اتومبیل اسپورت کوروت احتمالا داشته اتومبیل دیگری را از فاصله خیلی نزدیک تعقیب می کرده که تصمیم می گیرد خط عوض کند و در همین حال با یک تراک تصادف می کند.

برخورد اتومبیل کوروت با تراک موجب می شود تراک با یک اتومبیل مزدای نقره ای برخورد کند و سپس به روی مانع سیمانی میان بزرگراه برود و چپ  کند و غرق آتش  شود.آگهی

آگهی

راننده ۳۴ ساله کوروت و زن ۷۷ ساله ای که سرنشین اتومبیل مزدا بود در بیمارستان مرده اعلام  شدند. راننده تراک و راننده مزدا نیز جزو مجروحان این تصادف زنجیره ای هستند.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید