چهل درصد کانادایی های حقوق بگیر از این چک به آن چک زندگی می کنند

وضعیت معیشت برای اغلب کانادایی های حقوق بگیر رضایتبخش نیست و حدود چهل درصدشان به صورت paycheque to paycheque زندگی می کنند.

تازه ترین نظرسنجی که توسط انجمن کانادایی حقوق و دستمزد Canadian Payroll Association انجام شده حاکی است که چهل و سه درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی گفته اند که نگرانی از وضعیت مالی شان بر نحوه عملکرد آنها در محیط کار تاثیر گذاشته. حدود هفتاد درصدشان گفته اند این نگرانی ها تا ۳۰ دقیقه در هر روز کاری ذهن آنها را به خود مشغول می کند.

افزایش هزینه های زندگی و بدهی های طاقت فرسا از بزرگترین علت های این استرس عنوان شده. آگهی

آگهی

این نظرسنجی از ۲۴ اپریل تا ۱۸ جون گذشته به صورت آنلاین انجام شده.

نوع بدهی ها

نه فقط میزان بدهی بلکه نوع بدهی ها نیز نقش عمده ای در این استرس دارند.

حدود یک سوم این بدهی ها از نوع بدهی کردیت کارت است. از هر سه کانادایی یکی گفته که بدهی کردیت کارتی به دوش می کشد. این نوع بدهی ها بهره بالاتری نسبت به مورگیج و لاین آو کردیت یا وام اتومبیل دارند. 

از هر ده کانادایی که بدهی کردیت کارتی دارند چهار نفر گفته اند بیش از یکسال طول خواهد کشید تا بدهی کردیت کارتی شان را بازپرداخت کنند و همین موجب می شود احساس استرس بیش از حد کنند. 

به گزارش کندین پرس، چهل و سه درصد پاسخ دهندگان گفته اند اگر دریافت چک حقوقشان یک هفته دیر شود دچار مشکل خواهند شد. 

یک چهارم شرکت کنندگان در نظرسنجی گفته اند تمامی مبلغ چک حقوقشان را تا دریافت چک بعد خرج می کنند. دو سوم گفته اند کمتر از تمامی مبلغ را تا چک بعدی خرج می کنند. سه چهارم شرکت کنندگان گفته اند مایلند در برنامه های آموزش عمومی امور مالی در محیط کار شرکت کنند.

تعداد ۴۲۸۵ حقوق بگیر در این نظرسنجی شرکت کرده اند اما چون به صورت آنلاین بوده، تعیین حاشیه خطا برای آن میسر نیست. 

Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید