پیاده روی کنار بزرگراه 401 حاصلی جز مرگ نداشت

تصادفات رانندگی در جاده های اونتاریو همچنان زیاد و متاسفانه پر تلفات هستند. درج اخبار همه حوادث جدی که در طول هفته اتفاق می افتند، میسر نیست. تنها به در درج بعضی از آنها اکتفا می کنیم.

بار دیگر عبور پیاده در کنار بزرگراه نتیجه تلخی به بار آورد. به گزارش پلیس استانی اونتاریو OPP، فردی که در طول بزرگراه 401  در نزدیکی وینزور پیاده در حال عبور بود، مورد اصابت اتومبیل قرار گرفت و جانش را از دست داد. این حادثه کمی قبل از ساعت ده شنبه شب در لیک شور وینزور روی داد.
آگهی
آگهی
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید