پسر ۱۲ ساله برای شکایت از پدر و مادرش با 911 تماس گرفت

 پلیس دوباره  به همگان یادآورشده که تلفن 911 را فقط در موارد امرجنسی استفاده کنند.

علت آن است که پسر ۱۲ ساله ای از برنتفورد انتاریو به  911  زنگ زده تا از پدر و مادرش شکایت کند زیرا به او گفته اند دست از اینترنت بکشد و کمی در شستن ظرفها کمک کند.

پلیس می گوید هر کدام از این تلفن های غیرضروری نیروی دو افسر پلیس را تقریبا برای نیم ساعت می گیرد؛ حال آنکه از امکانات باید برای موارد امرجنسی استفاده شود.آگهی
Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید