پرستاری که به زنان حامله داروی تسریع زایمان تزریق می کرد اخراج شد

در یکی از بیمارستانهای شهر مانکتون در نیوبرانزویک، پرستاری متهم شده که به زنان باردار داروی تسریع زایمان تزریق می کرده تا زایمان زودتر انجام شود. 

این دارو سبب انقباض رحم و در نتیجه زایمان سریع می شود که دارای ریسک بوده و حتی ممکن است به مرگ منجر شود. 

سخنگوی مرکز پزشکی Horizon در مانکتون گفت به دنبال متهم شدن این پرستار به این عمل نادرست، بیش از چهل تن از بیماران ابراز نگرانی کرده اند اما سخنگوی مرکز مذکور گفت بیماران نباید نگران باشند و این قضیه به معنای پایین بودن کیفیت درمان در این بیمارستان نیست. آگهی

رئیس کارکنان این مرکز پزشکی گفته زنان حامله ای که این پرستار به آنها داروی Oxyotcin تزریق کرده، به رسیدگی پزشکی امرجنسی احتیاج پیدا کرده بودند ولی نه به مادران و نه به نوزادان آسیبی وارد نشده. 

به گزارش کندین پرس بعد از آنکه این دارو حداقل به دو مادر حامله تزریق شد، این پرستار اخراج شده است. 

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید