وب سایت جدید برای پیدا کردن کودکان گمشده در کانادا

هر سال هزاران کودک و نوجوان در کانادا گم می شوند که خوشبختانه بسیاری از آنها پیدا می شوند. اما فقط تعداد محدودی از این گمشدن ها از طریق آژیر مخصوص موسوم به  Amber Alert  به عموم اطلاع داده می شود.

خوشبختانه از  روز سه شنبه ۱۰ سپتامبر وبسایت ویژه ای به کار انداخته شد تا مردم در جریان همه موارد گمشدن کودکان قرار گیرند.

سازمان غیرانتفاعی کودکان گمشده کانادا به نامآگهی

 Missing Children/s Society of Canada  که به آن Rescu  نیز می گویند این وب سایت را به راه انداخته.

همه می توانند با مراجعه به این وب سایت از کودکان گمشده در منطقه جغرافیایی خود آگاهی پیدا کرده در جریان جزییات قرار گرفته و به پیدا کردن این کودکان، در صورت امکان کمک کنند. آدرس این وب سایت به قرار زیر است:‌

Rescu.mcsc.ca

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید