موفقیت بالای سایت های نظارت بر مصرف مواد مخدر در آلبرتا

از سال ۲۰۱۶ تاکنون بیش از ۲۲۰۰ نفر د‌ر آلبرتا به علت اوُر ـ دوز مواد مخدر اوپیوید جانشان را از دست داده اند. از سوی دیگر شورایی از کارشناسان در آلبرتا روز سه شنبه اعلام کرد که سایت های نظارت بر مصرف مواد مخدر در این استان توانسته اند بیش از ۴۳۰۰ نفر که به علت اور ـ دوز حالشان وخیم شده بود را به حالت عادی برگردانند که این به معنای صد درصد موفقیت است.

این در حالی است که به دنبال روی کار آمدن دولت جدید به نخست وزیری جیسون کنی در آلبرتا، موضوع این سایت ها بحث روز بوده.

Amini
fit4vip
fit4vip



آگهی
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید