موج غیبتهای روز دوشنبه در مدارس

روز دوشنبه اگرچه مدارس اونتاریو تعطیل نشدند ولی غیبت دانش آموزان در مدارس محسوس بود.

پلیس منطقه یورک می گوید تا ظهر روز دوشنبه در پی یافتن ۹ کودک بود که غیبت آنها گزارش شده بود.

اولیای دانش آموزان تا ساعات آخر شب یکشنبه هنوز نمی دانستند که مدارس در صبح دوشنبه باز خواهند بود یا تعطیل. همین موجب شد که بسیاری از خانواده ها صبح دوشنبه فرزندان را در خانه نگه دارند.آگهی

بعدازظهر دوشنبه پلیس منطقه یورک از اولیا درخواست کرد اگر دانش آموزان را در خانه نگه داشته اند به مدرسه اطلاع دهند.

نمایندگان کارکنان آموزشی و دولت اونتاریو دیروقت یکشنبه به توافق رسیدند و مدارس از خطر تعطیلی نجات یافتند، ولی این توافق دیر به دست آمد و همین سبب اختلال در رفتن دانش آموزان به مدرسه در صبح دوشنبه شد.

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید