مرگ سه نفر و سرنوشت نامعلوم چهار نفر دیگر سقوط هواپیما در لابرادور

در جریان سقوط هواپیمای کوچک در لابرادور در روز دوشنبه، سه نفر کشته شده و سرنوشت چهار نفر دیگر نامعلوم است.

این هواپیما از نوع هواپیماهای قادر به حرکت روی آب بوده  float plane و در حال حمل چهار ماهیگیر، دو راهنما، و دارای یک خلبان بوده است. هواپیما به داخل دریاچه لابرادور سقوط کرده.

روز سه شنبه  جستجو توسط ارتش برای یافتن بازماندگان در جریان بود.آگهی

آگهی
Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید