مبارزه با اتومبیلهای پر سرو صدا در تورنتو شروع شد

اتومبیلهایی که با انجام تغییرات در سیستم اگزوز، در خیابانها سر و صدا ایجاد می کنند، سر و کارشان با پلیس است. پلیس تورنتو همراه با ماموران ترافیک تورنتو برنامه ویژه مبارزه با اتومبیل های پر سر و صدا را آغاز کردند.

هدف این برنامه، اتومبیل هایی است که زیاد سرو صدا می کنند، حال یا به علت دستکاری در سیستم اگزوز، و یا به خاطر گاز و ترمز بی دلیل راننده.

هر سال پلیس تورنتو هزاران شکایت از سرو صدای اتومبیلها دریافت می کند.آگهی

آگهی

کارشناسان بهداشت و درمان می گویند سر و صدای زیاد هم برای سلامت فیزیکی و هم برای سلامت روانی مردم مضر است.

Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید