قیمت ماری جوانا در بازار سیاه ارزانتر شده

تفاوت قیمت ماری جوانا در بازار سیاه با قیمت آن در بازار مجاز بیشتر شده. سازمان آمار کانادا با بررسی آمار و ارقام در فاصله اول اپریل تا ۳۰ جون، به این نتیجه رسیده که قیمت ماری جوانا در فروشگاههای مجاز تا هشتاد درصد بیشتر از بازار سیاه است.

سازمان آمار کانادا می گوید قیمت هر گرم ماری جوانا در فروشگاههای مجاز از 10.21  دلار در سه ماه اول سال به  10.65 دلار در سه ماهه دوم رسیده، حال آنکه قیمت این ماده در بازار سیاه از هر گرم  6.23 دلار در سه ماهه اول به 5.93  دلار در سه ماهه دوم پایین آمده.

سازمان آمار کانادا دقت این آمار و ارقام را چندان بالا ندانسته.آگهی
Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید