غیبت اندرو شی یر در راهپیمایی های دگرباشان

روز یکشنبه جاستین ترودو نخست وزیر لیبرال کانادا به اتفاق جگمیت سینگ رهبر حزب نیودمکرات و  الیزابت می رهبر حزب سبز کانادا در راهپیمایی بزرگ دگرباشان ونکوور حضور یافتند و برای نشان دادن همبستگی با کامیونیتی دگرباشان، چند چهارراه در کنار هم طی کردند.

آنها هر سه از اینکه اندرو شی یر رهبر حزب محافظه کار کانادا در هیچیک از راهپیمایی های دگرباشان کانادا حضور نیافته، انتقاد کردند.

الیزابت می رهبر حزب سبز گفت بایکوت کردن این راهپیمایی ها توسط اندرو شی یر، آزاردهنده است.آگهی
Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید