سهم موسسات وام دهنده آلترناتیو از بازار مورگیج دو برابر شده

در حالی که نحوه تهیه مورگیج به چالش اصلی خریداران مسکن تبدیل شده، و در حالی که هدف دولت کانادا از مدتی پیش از داغی انداختن بازار مسکن بوده، اینک این وام دهندگان غیربانکی هستند که تعداد بیشتری از وامهای مسکن جدید را می دهند، اگرچه با نرخی به مراتب بالاتر از بانکها.

گزارش جدیدی توسط کورپوریشن مورگیج و مسکن کانادا   بیرون داده شده که می گوید وام دهندگان غیربانکی ـ  alternative lenders  ـ در سال ۲۰۱۸ تعداد وامهای خود به مردم را بیشتر کرده اند و سهم خود از مورگیج های غیرسکیور و جدید را در سال ۲۰۱۸ تقریبا دو برابر کرده اند.

نرخ وامهاآگهی

در گزارش فوق تخمین زده شده که موسسات وام دهنده غیربانکی در سال ۲۰۱۸ بین ۱۲ میلیارد تا ۱۴ میلیارد دلار مورگیج از مردم طلبکار بوده اند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۷ بین ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار، و در سال ۲۰۱۶ بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار بوده.

موسسات وام دهنده آلترناتیو (غیربانکی) معمولا مورگیج های کوتاه مدت (بین شش  ماه تا دو سال) آنهم با نرخی بالاتر ارائه می دهند.

در سال ۲۰۱۸، نرخ مورگیج های این موسسات بین 7.3  درصد تا ۱۱ درصد بوده که متوسط آن  8.99  درصد بوده. حال آنکه نرخ مورگیج بانکها بین 3.3  درصد تا  5.4 درصد بوده.

به گفته کورپوریشن مورگیج و مسکن کانادا که یک نهاد دولتی است، در سال ۲۰۱۸ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ موسسه وام دهنده آلترناتیو در کانادا فعال بوده اند.

معمولا مشتریانی به وام دهندگان آلترناتیو روی می آورند که ریسک بیشتری دارند، نظیر کسانی که خود اشتغال self-employed بوده و یا کسانی که بیش از یک ملک می خواهند داشته باشند.

Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید