سرقت روغن سوخته از رستورانهای انتاریو

دزدی روغن پخت غذا از رستورانها، آنهم مصرف شده آن!

مثل اینکه حقیقت دارد. دو نفر در این رابطه دستگیر شده اند.

کانستبل ملیسا بوچارد از پلیس استانی انتاریو می گوید اخیرا بعضی رستورانهای محلی به پلیس شکایت کرده بودند که وقتی روغن مصرف شده برای پخت غذا را در سطل های مخصوص ضایعات در بیرون رستوران قرار داده اند، متوجه شده اند که دزدیده شده.آگهی

آگهی

صبح دوشنبه ۱۲ آگوست پلیس در شهر کوچک Embrun در انتاریو، از وجود یک اتومبیل مشکوک در پشت یک رستوران آگاه می شود و بعد از حضور در محل دو نفر را دستگیر می کند که یکی اهل مونتریال و دیگری اهل لاوال در استان کبک می باشند.

پلیس از رستورانهای محلی خواسته تا محل نگهداری روغن های مصرف شده را چک کنند تا اگر دزدیده شده با پلیس تماس بگیرند.

کانستبل ملیسا بوچارد انگیزه این دزدی را مادی دانسته و  می گوید روغن سوخته نیز خریدار دارد و آن را به قیمت نسبتا خوبی می خرند.

Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید