ربایندگان بی ام دبلیو هنگام ربودن پورشه شناسایی شدند

دو مظنونی که به قصد خرید اتومبیل بی ام دبلیو مراجعه کردند، ولی آن را ربودند و گریختند، با همین اتومبیل بی ام دبلیو به سراغ اتومبیل پورشه رفتند و آن را ربودند و گریختند.

روز پنجشنبه ۱۰ اکتبر، درست شش روز بعد از ربوده شدن اتومبیل بی ام دبلیو، پلیس به پاسیفیک مال در شماره 4300 خیابان استیلز فراخوانده شد. به پلیس گفته شد که اتومبیلی در این محل ربوده شده. ماموران پلیس در محل مطلع شدند که شخصی داخل اتومبیلش در پارکینگ زیرزمینی نشسته بوده که دو نفر به او نزدیک می شوند و با نشانه رفتن اسلحه از او می خواهند از اتومبیل خارج شود. این شخص اطاعت می کند و دو مظنون، با اتومبیل پورشه او، و اتومبیل بی ام دبلیو که با آن آمده بودند، از محل می گریزند.

پیدا شدن متهمین و اتومبیلهاآگهی

آگهی

ساعت ۹ بعدازظهر روز پنجشنبه، پلیس موفق می شود هر دو اتومبیل را در پارکینگ اسکاربرو تاون سنتر پیدا کرده و با کمک واحد اقدام سریع، دو متهم را بازداشت کند.

تحقیقات بعدی آشکار کرد که اتومبیل بی ام دبلیو، همان اتومبیلی است که روز جمعه چهارم اکتبر ربوده شده بوده (گزارش آن را در خبری جداگانه برایتان درج کردیم.)

در آن حادثه، صاحب اتومبیل بی ام دبلیو قصد فروش اتومبیلش را داشت که دو نفر ظاهرا به قصد خرید مراجعه کرده و با تهدید اسلحه اتومبیل بی ام دبلیو را ربوده بودند.

بیشتر:

در این رابطه پلیس مشخصات متهمین را به شرح زیر اعلام کرد:

 This investigation is ongoing. Anyone with information is asked to contact the York Regional Police Hold-Up Unit at 1-866-876-5423, ext. 6631, or call Crime Stoppers at 1-800-222-tips, leave an anonymous tip online at www.1800222tips.com.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید