راه برای علنی شدن اسامی پزشکانی که بیشترین دریافتی را از اوهیپ دارند باز شد

تصمیم دادگاه عالی کانادا، راه را برای انتشار اسامی یکصد پزشکی که بیشترین درآمد را از اوهیپ (بیمه پزشکی انتاریو) دریافت می کنند، باز کرد.

 مسئول حراست از اطلاعات شخصی دستور داده بود که اسامی کامل پزشکانی که بیشترین دریافتی را داشته اند علنی شود، اما انجمن پزشکان انتاریو و دو گروه از پزشکان این تصمیم را به چالش کشیده بودند. آنها به دادگاه انتاریو شکایت بردند که در آن دادگاه بازنده شدند و سپس از دادگاه عالی کانادا درخواست تجدید نظر کردند که این دادگاه نیز اینک درخواست تجدیدنظر را رد کرد.

کامیشنر حراست از اطلاعات خصوصی دستور داده بود که رکورد دریافتی ها علنی شود زیرا آن را جزو اطلاعات خصوصی نمی داند ـ کندین پرس آگهی
Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید