دوی تری فاکس در سواحل تورنتو

شرکت همگان آزاد است. عواید حاصله صرف تحقیقات سرطان می شود. 

از همه شرکت کنندگان درخواست می شود برای کمک ، فاندریزینگ کنند. 

The Terry Fox Run is an annual, non-competitive charity event to raise money for cancer research, held in commemoration of Canadian cancer activist Terry Fox and his Marathon of Hopeآگهی

آگهی

When: September 15, 2019

9:00AM

Registration at 8:00 am

Where: Woodbine Bathing Station Change House 

(East of Coxwell / South of Lakeshore Blvd)

1675 Lake Shore Blvd E

Cost: Free

پیاد ه روی و دوی تری فاکس در لیبرتی ویلیج

دو و پیاد ه روی سالانه تری فاکس بار د یگر توسط لیبرتی ویلج برگزار می شود. 

عواید حاصله برای کمک به تحقیقات مبارزه با سرطان اختصاص می یابد. 

همه می توانند شرکت کنند. برنامه شامل چند نوع پیاد ه روی و دو می باشد. 

There will be a 3km family/dog walk, 5km walk and 5km/10km runs. Registration is now open

To join or donate to the Liberty Village team, please go to terryfox.ca/terryfoxrun/torontolibertyvillage

To register a team and “Team Up For Terry”, please go to terryfox.org/teams and search for Toronto – Liberty Village

When: September 15, 2019

9:00 am

Where: Liberty Village Park

70 E Liberty St

Cost: Free

More Info: www.terryfox.ca

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست