دستگیری یک نفر در ارتباط با ربودن دانشجوی چینی

پلیس یورک اعلام کرد فردی را در رابطه با ربوده شدن دانشجوی 22 ساله چینی دستگیر کرده. از دانشجوی ربوده شده هنوز اطلاعی در دست نیست. 

فرد دستگیر شده 35 ساله است و پلیس معتقد است در قضیه ربودن وانژن لو از پارکینگ زیرزمین ساختمانی در مارکام دخیل بوده. 

به گفته پلیس وانژن لو همراه با دوستی که دختر بوده از اتومبیلش در پارکینگ به سمت آسانسور می رفته که یک مینی ون از نوع آگهی

آگهی

wheelchair accessible از پشت نزدیک می شود و سه نفر بیرون پریده او را می گیرند و چند بار با اسلحه تیزر به او شوک می دهند و بعد او را کشیده و سوار مینی ون می کنند و از محل می گریزند. 

پلیس از ربایندگان خواسته لو را آزاد و خود را تسلیم کنند. 

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید