در مورد کانادا چه می دانید؟

اطلاعات عمومی شما در مورد کانادا چقدر است؟ با پاسخ به سئوالات زیر دانش خود را امتحان کنید:

۱ـ کـانـادا دارای چند استان و چند قلمرو می باشد؟ 

الف ـ پانزده استان و دو قلمروآگهی

ب ـ چهل و یک استان و پنج قلمرو

پ ـ ده استان و سه قلمرو

۲ـ مرکز استان انتاریو چه نام دارد؟ 

الف ـ تورنتو 

ب ـ کینگستون

پ ـ اوتاوا

۳ـ کانادا دارای چند پارک بزرگ ملی (National Parks) می باشد؟ 

الف ـ چهل و یک پارک ملی 

ب ـ سی و هشت پارک ملی 

پ ـ دوازده پارک ملی

۴ـ نام قدیمی ترین پارک ملی کانادا چیست،‌ این پارک در کجا قرار دارد؟ 

الف ـ‌ پارک ملی بنف (Banff) در کوهپایه های کوههای راکی در آلبرتا 

ب ـ پارک ملی تاکتات (Tuktut) در ساسکاچوان 

پ ـ‌ پارک ملی الگون کوئین (Algonquin) در مسکوکا

۵ـ بلندترین قله کانادا در کدام کوهستان قرار دارد؟ 

الف ـ کوههای راکی 

The Rocky Mountains

ب ـ کوههای مکنزی 

The Mackenzie Mountains

پ ـ کوههای مانت سنت الیاس

The Mount St. Elias

۶ـ چند درصد مساحت کانادا را دریا ودریاچه پوشانده است؟ 

الف ـ 12 درصد

ب ـ 7.6 درصد 

پ ـ 33.3 درصد

۷ـ مهمترین رودخانه کانادا که از لحاظ اقتصادی نقش اعظمی ایفا می کند چه نام دارد؟ 

الف ـ رودخانه سنت لارنس

The St.Lawrence River

ب ـ رودخانه مکنزی 

The Mackenzie River

پ ـ رودخانه اتاوا The Ottawa River

۸ـ چند درصد از کانادایی ها در شهرها زندگی می کنند؟

الف ـ ۳۳ درصد 

ب ـ ۷۷ درصد 

پ ـ ۸۹ درصد

۹ـ ورزش ملی کانادا چه نام دارد؟‌

الف ـ هاکی 

ب ـ فوتبال 

پ ـ بسکتبال

۱۰ـ یـک دلار کانادایی به چند سنت تقسیم می شود؟ 

الف ـ 50 سنت 

ب ـ ۱۰۰ سنت

پ ـ ۱۰ سنت

پاسخ:

۱ـ پ . کانادا در مجموع دارای ۱۰ استان و سه قلمرو می باشد. 

۲ـ الف. مرکز استان انتاریو تورنتو است، در حالی که پایتخت کل کانادا اتاوا می باشد. 

۳ـ ب. کانادا جمعا دارای ۳۸ پارک ملی است که دو درصد از مساحت کل کشور را دربرمی گیرند. 

۴ـ الف. پارک بنف قدیمی ترین پارک کانادا است که در سال ۱۸۸۵ به عنوان پارک ملی کانادا افتتاح شد. 

۵ـ‌ پ. بلندترین قله کانادا با ارتفاع ۶۰۵۰ متر در کوههای مانت سنت الیاس در یوکان قرار دارد. 

۶ـ ب. حدود 7.6% مساحت کانادا از آب تشکیل شده است. 

۷ـ الف. رودخانه سنت لارنس که عبور و مرور کشتی ها را از اقیانوس آتلانتیک به دریاچه های پنجگانه (Great Lakes) آسان می کند مهمترین رودخانه کاناداست. 

۸ـ ب. حدود ۷۷ درصد از کانادایی ها در شهرها و ۲۳ درصد روستانشین هستند. 

۹ـ الف. هاکی جزو مهمترین ورزشها در کاناداست و به عنوان یک ورزش ملی شناخته می شود.

۱۰ـ ب. هر دلار کانادا معادل با ۱۰۰ سنت است.

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید