در بریتیش کلمبیا هلی کوپتر به کمک ماهی های سمون رفت

ماهی های سمون بریتیش کلمبیا به کمک دولت امیدوار شدند.

حتما شما هم با حرکت شگفت انگیز ماهی های سمون در جهت عکس آب رودخانه در فصل تخم ریزی، آشنا هستید. 

اما امسال به دلیل حرکت ناگهانی زمین در میانه رودخانه فریسر، این ماهی ها با مانع بزرگی روبرو شده اند. آگهی

آگهی

ولی از این هفته پنجره امید به روی ماهی های سمون باز شد چون دولت بی سی به کمک آمده و با استفاده از هلی کوپتر سعی دارد به انتقال ماهی ها به بالای رودخانه فریسر کمک کند.

تخمین زده شده در چند روز اخیر بیست و هشت هزار و هفتصد و هشتاد ماهی سمون موفق شده اند خودشان را با جهش های تماشایی به بالا دست رودخانه برسانند، در حالی که دولت هم موفق شده با کمک هلی کوپتر ۵۷ هزار ماهی را به بالا دست ببرد. تلاشها برای آسان کردن عبور طبیعی ماهی ها به بالادست رودخانه فریسر ادامه دارد. 

Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید