دردسرهای خانه داشتن در مسیر عبور پناهجویان مرزی

کسانی که در خانه خودشان زندگی می کنند، برایشان خیلی سخت است که در نزدیکی خانه شان جاده جدیدی کشیده شود یا ساختمان بلندی قد علم کند یا خلاصه تغییر پیش بینی نشده ای روی دهد و شرایط عادی محله و خانه شان را برای همیشه دگرگون کند.

چنین مشکلی اخیرا برای چهل و پنج خانه در مرز کبک ـ نیویورک پیش آمده که در نزدیکی ایستگاه عبور مرزی زندگی می کنند. این همان مسیری است که بعد از روی کار آمدن دانلد ترامـپ، پناهجویـان از آن عبور می کنند و به کانادا می آیند. 

از سال 2017 به دنبال روی کار آمدن ترامپ هزاران پناهجو که نگران دیپورت شدنشان از آمریکا بوده اند پس از طی مسیری طولانی به این نقطه می آیند تا در کانادا پناه گیرند. آگهی

اما عبور این پناهجویان نیازمند کمک، هم سر و صدا دارد و هم ترافیک و خلاصه مشکلات دیگر برای کانادایی هایی که در مجاورت این نقطه مرزی زندگی می کنند؛ علاوه بر اینها یک ایستگاه موقت امنیت مرزی نیز اینجا در حال احداث است.

اقدام دولت 

دولت کانادا برای جبران بعضی از این مشکلات، تصمیم گرفته بیش از چهار صد هزار دلار به این خانواده ها بپردازد که بسته به فاصله ای که با این محل دارند، بینشان تقسیم شود. 

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید