داگ فورد 30 درصد از بودجه لیگال اید کم می کند

دولت انتاریو سی درصد از بودجه لیگال اید کم می کند (سرویس  Legal Aid  خدمات حقوقی بسیار ارزان در اختیار عموم قرار می دهد).

دولت پراگرسیو کانسرواتیو انتاریو به نخست وزیری داگ فورد اولین بودجه خود را برای تصویب تقدیم مجلس انتاریو کرده و در آن چنین تصمیم گرفته که 30 درصد از بودجه سازمان لیگال اید کم کند.

در همین چهارچوب، بودجه ارائه خدمات حقوقی به پناهجویان و کسانی که در آستانه دیپورت قرار دارند به کلی حذف می شود.آگهی

وکلای سازمان لیگال اید انتاریو با این کاهش موافق نیستند و آن را «وحشتناک» خواندند.

Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید