توقیف یکصد قبضه اسلحه در خانه ای در نواسکوشیا

پلیس آرسی ام پی در استان نواسکوشیا گفت در پی بازرسی تصادفی از خانه ای در شهرستان یارماوث، یکصد قبضه اسلحه پیدا کرده که بدون حفاظ بودند. 

این بازرسی در پی آن صورت گرفت که شماره 911 تصادفی گرفته شد. افسران پلیس بعد از مراجعه به محل در روز دوشنبه، ۹۴ قبضه اسلحه لوله بلند و شش قبضه اسلحه دستی هیچ یک حفاظ لازم را نداشتند پیدا کردند.

پلیس می گوید هیچ یک از این اسلحه ها درست نگهداری نمی شدند و به همین خاطر صاحبخانه دستگیر و اسلحه ها توقیف شدند. آگهی
Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید