توسل محافظه کاران به تاکتیک ترس

محافظه کاران به رهبری اندرو شی یر در روزهای اخیر به تاکتیک ترس روی آوردند. آنها با ترساندن مردم از روی کار آمدن دولت ائتلافی متشکل از لیبرالها و نیودمکراتها از کانادایی ها درخواست می کنند که به کاندیداهای محافظه کار رای دهند تا اندرو شی یر بتواند اکثریت را کسب کند.

نظرسنجی ها چه می گویند

نظرسنجی های بعد از مناظره رهبران حاکی از آن است که کانادایی ها تمایل بیشتری به حزب نیودمکرات و رهبر آن جگمیت سینگ پیدا کرده اند به طوری که در عرض چند روز میزان حمایت از آنها از حدود ۱۴ درصد به حدود ۱۷ درصد و گاهی به ۱۹ درصد رسید. همزمان میزان حمایت از لیبرالها و محافظه کاران از بالای ۳۴درصد برای هر کدام به زیر ۳۲ درصد رسید.آگهی

آگهی

همچنین آخرین پیش بینی های کارشناسان نظرسنجی حاکی از آن است که اگر اوضاع بر همین منوال پیش برود، لیبرالها حدود ۱۳۷ کرسی، محافظه کاران حدود ۱۳۵ کرسی و نیودمکراتها حدود ۲۸ کرسی کسب می کنند.

از آنجا که مجموع کرسی های پارلمان کانادا ۳۳۸ کرسی است هر حزب برای آنکه بتواند دولت اکثریت تشکیل دهد – تا لایحه های مورد نظرش را بتواند به تصویب برساند – حداقل به ۱۷۰ کرسی نیاز دارد.

بنابراین، اگر لیبرالها بیشترین آرا را به دست آورند، بازهم برای تشکیل دولت اکثریت به ائتلاف با حزبی چون نیودمکرات نیاز دارند.

و همین تجزیه و تحلیل است که محافظه کاران را وا داشته کاناداییها را از احتمال روی کار آمدن دولت ائتلافی لیبرال – نیودمکرات بترسانند.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید