تقدیر بین المللی از سیستم پذیرش نیروی کار خارجی در کانادا

سازمان بین المللی توسعه و همکاریهای اقتصادی  OECD  از نحوه پذیرش نیروی کار خارجی توسط کانادا ستایش کرد.

این سازمان برنامه های گوناگون کانادا برای استخدام نیروی کار خارجی را مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیده که سیستم پذیرش نیروی کار خارجی توسط کانادا خوب  کار می کند، اما یک انتقاد نیز به عمل آورده و گفته کانادا در زمینه معتبر شناختن مدارکی که در خارج از کانادا کسب شده ضعیف عمل می کند.

انتخابات سراسری کانادا در ماه اکتبر برگزار می شود که مهاجرت یکی از موضوعات کلیدی آن است.آگهی

آگهی
Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید