تعداد مهاجران غیرمجاز در اروپا

پژوهش جدید حاکی است حداقل 3.9 میلیون مهاجر غیرمجاز – unauthorized – در اروپا زندگی می کنند.

گزارش تخمین می زند این تعداد شاید به 4.8 میلیون نفر برسد. این آمار برای سال ۲۰۱۷ ارائه شده.

بیش از نیمی از این مهاجران غیرمجاز در آلمان و بریتانیا بسر می برند.آگهی

آگهی

این گزارش که توسط مرکز تحقیقات Pew تهیه شده می گوید تعداد مهاجران غیرمجاز بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶، در بحبوحه بحران پناهندگی، به اوج رسید. بسیاری از این پناهجویان از کشورهای جنگزده نظیر سوریه، عراق و افغانستان هستند.

جمعیت اروپا در سال ۲۰۱۷ بیشتر از ۵۰۰ میلیون نفر بود که بدین ترتیب مهاجران غیرمجاز کمتر از یک درصد جمعیت اروپا را تشکیل می دهند.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید