تشکیل کمیته پارلمان با وجود تعطیلات تابستانی، به خاطر درز اطلاعات خصوصی صدها هزار فرد و بیزنس کانادایی

با وجود تعطیلات تابستانی، کمیته پارلمان کانادا بعدازظهر دوشنبه جلسه ویژه  تشکیل داد تا به قضیه درز اطلاعات خصوصی 2.7  میلیون نفر از کمپانی مالی Desjardins Group رسیدگی کند.

ماه پیش اسامی، آدرسها، تاریخ تولد و شماره سوشیال اینشورنس بیمه اجتماعی حدود 2.7   میلیون شخص و ۱۷۳ هزار بیزنس از این کمپانی به بیرون درز کرد.

گروه مالی دیجاردینز یکی از کارکنانش را مسئول درز اطلاعات دانسته و او را اخراج کرده.آگهی

آگهی

کمیته پارلمان کانادا بعد از دوشنبه به گزارش کارشناسان امنیت سایبری پلیس آرـ سی ـ ام ـ پی و کارکنان دیجاردینز گوش سپرد.

گای کورمیر مدیرعامل دیجاردینز گفته به طور دائم به همه مشتریانش حفاظت دائمی از اطلاعات  Permanent daton protection ارائه خواهد کرد‌ ـ کندین پرس

Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید