بی خانمان ۲۴ ساله در نیویورک چهار بی خانمان دیگر را در خواب کشت

در چاینا تاون نیویورک، فرد بی خانمانی با میله بلند فلزی به دیگر افراد بی سرپناهی که خواب بودند حمله برد.

این حمله بیرحمانه موجب مرگ چهار بی سرپناه شد و بی سرپناه پنجم با جراحات جدی به بیمارستان برده شد.

مقامات شهر می گویند هنگام دستگیری، میله بلند هنوز در دست مظنون بود.آگهی

آگهی

متهم ۲۴ ساله است و انگیزه این جنایت هولناک مشخص نشده.

Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید