برای نمایشگاهی که وجود خارجی نداشت غرفه می فروخت

زنی در ویتبی اونتاریو متهم شده که غرفه هایی را از یک نمایشگاه صنایع دستی به مردم فروخته که وجود خارجی نداشته.

به گفته پلیس دورهام، ابتدا سه نفر با پلیس تماس گرفتند و گفتند که سال گذشته از این طریق از آنها کلاهبرداری شده.

آنها می گویند برای نمایشگاهی غرفه خریدند که قرار بود جون سال گذشته در اوشاوای اونتاریو برگزار شود اما وقتی زمان می رسد و آنها به محل می روند می بینند که چنین نمایشگاهی وجود خارجی ندارد.آگهی

تعداد شاکیان بعدا اضافه شده.

مظنون، زنی ۳۳ ساله است که اکنون به ۵ فقره کلاهبرداری متهم شده.

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید