با گواهینامه G1 هنگام خروج از ۴۰۱ چپ کرد و جان سپرد

جوان ۲۰ ساله که گواهینامه G1 داشت، سه بامداد یکشنبه در حال خروج از بزرگراه ۴۰۱ در رمپ منتهی به خیابان واردن اسکاربرو، کنترل را از دست داد و اتومبیل واژگون شد و او به بیرون پرتاب شد و در محل جان سپرد.

این رمپ چند ساعت بسته بود.

Amini
fit4vip
fit4vipآگهی
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید