اگر به کودکان اجازه دهید پشت فرمان بنشینند ممکن است تحت تعقیب قرار بگیرید

فردی که در می سی ساگا به کودک همسایه اجازه داد پشت فرمان اتومبیلش بنشیند، ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.

به گفته پلیس، این کودک ۹ ساله از همسایه اجازه می خواهد که پشت فرمان اتومبیلش بنشیند. همسایه اجازه می دهد که کودک اتومبیل را در دنده عقب بگذارد، اما وقتی کودک سعی می کند دنده را مجددا به جلو برگرداند، اتومبیل از کنترل خارج می شود و به اتومبیل دیگری اصابت می کند. خوشبختانه کسی آسیب نمی بیند.
آگهی
آگهی
Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید