انتخابات استانی مانیتوبا

انتخابات استانی مانیتوبا یکسال زودتر از موعد در ده سپتامبر برگزار می شود.

رهبران سه حزب اصلی مبارزات انتخاباتی شان را از روز سه شنبه سیزده آگوست شروع کردند.

در این انتخابات، سه حزب پراگرسیو کانسروتیو به رهبری برایان پالیستر، نیودمکرات به رهبری وب کینو و لیبرال به رهبری دوگالد لامانت با هم رقابت می کنند، و گفته می شود هر سه حزب از نظر میزان حمایت عمومی به هم نزدیکند.آگهی

آگهی

از سه موضوع اعتماد عمومی، مالیاتها و بهداشت و درمان به عنوان سه مسئله اصلی در مانیتوبا نام برده می شود.

Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید